Proceskonsulent

proceskonsulent-2-480pxKnirker samarbejde mellem medarbejdere og ledelse?

Trænger I til at få sat nogle mål op for hvad I egentlig gerne vil nå?

Trænger I til at få sat gang I jeres drømme? Og derpå lagt en plan for hvordan I skal arbejde henimod disse drømme.

Vil I gerne have en samarbejdsdag mellem de forskellige afdelinger hvor I forstærker det gode samarbejde i allerede har? Jeg har det drive, det overskud og de konkrete øvelser som kan hjælpe jer med at få sat gang i disse processer. Vi vil gå fra en fase hvor vi i fællesskab får kortlagt de udfordringer som virksomheden/organisationen har, til derpå konkret at opstille hvilke midler der skal hjælpe henimod en eller flere holdbare løsninger.

Der veksles mellem praktiske fysiske øvelser samt samtaler udfra opstillede cases.

Ring eller email Svend