Etik

”Det er at vi vil være hinanden som vi er, det er at vi kan bære hinanden som vi er”. (Sangcitat skrevet af NFS Grundtvig.)

”Al hjælpekunst begynder med at finde den du vil hjælpe, der hvor vedkommende befinder sig. Først når du har en vis forståelse for det menneskes situation som du vil hjælpe, kan du hjælpe vedkommende med at finde retning”. (Skrevet af Svend Hansen, med kraftig inspiration fra Søren Kierkegaard).

Disse ord danner fundament i den etiske praksis som Købensvend bygger sit hus på, forhåbentlig sammen med dig.

Al samarbejde er gratis den første halve time at vi mødes – hver gang – og derpå aftaler vi en pris for den efterfølgende tid, som du vil bruge Købensvend.

Det betyder at du til enhver tid kan afbryde samarbejde og at du kun betaler for det vi har aftalt efter den halve times møde.

Den bedste forudsætning for at kunne lave en aftale om at hjælpe hinanden er at mødes, fysisk. Derfor bruger jeg gerne tid på dette møde. Kan dog betyde at man er nødt til at betale for transport og tid for at komme frem og tilbage for Købensvend.

Jeg vil ikke finde ud af livet men ind i livet og det vil jeg gerne sammen med dig hvis du har mod på at undersøge hvad jeg kan tilbyde.

Ring eller email Svend